•   V? trí hi?n t?i: Trang ch? > C?ng ty > H? s? c?ng ty
  C?ng ty
  ABOUT US
  H? s? c?ng ty V?n hóa c?t l?i S?c kh?e và an toàn m?i tr??ng và ngh? nghi?p L?ch s? Danh d? K? thu?t ?i?n hình Hi?n th? video
  EI Fire là nhà cung c?p hàng ??u các h? th?ng báo cháy t?i Trung Qu?c. ???c thành l?p vào n?m 1995, c?ng ty này d?a vào c?ng ngh? quan s?, ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c và tài nguyên tài n?ng c?a C?ng ty D?ng c? ?o l??ng và D?ng c? Zhongdian. Sau h?n 20 n?m phát tri?n nhanh chóng, EI ?? tr? thành m?t th??ng hi?u n?i ti?ng trong ngành c?ng nghi?p phòng cháy ch?a cháy trong n??c.

  EI Fire t?p trung vào l?nh v?c báo cháy t? ??ng, có trung tam nghiên c?u c?ng ngh? k? thu?t ?i?n t? Anhui Fire và tr?m nghiên c?u h?u ti?n s?, là m?t thi?t b? nghiên c?u và phát tri?n thi?t b? ch?a cháy quan tr?ng t?i Trung Qu?c. H? th?ng báo cháy lo?t EI t? thi?t k? có ch?c n?ng tiên ti?n, hi?u su?t ?n ??nh và s? d?ng thu?n ti?n, ?? giành ???c h?n 100 b?ng sáng ch? qu?c gia, và c?ng ngh? t?ng th? ?? ??t ??n trình ?? tiên ti?n trong n??c và qu?c t?. Các s?n ph?m ?? ???c s? d?ng r?ng r?i trong các d? án phòng cháy ch?a cháy l?n trong n??c, ch?ng h?n nh? Th? v?n h?i Olympic B?c Kinh, Cung V?n hóa Nhan dan và Th? v?n h?i Olympic Thanh niên Nam Kinh. Các s?n ph?m ?ang trong tình tr?ng t?t và d?ch v? là chu ?áo, ?? giành ???c l?i khen ng?i nh?t trí t? khách hàng.
  Danh d?
  HONOR
  營業執照
  營業執照
  安全生產許可證
  安全生產許可證
  質量管理體系認證
  質量管理體系認證
  環境管理體系認證
  環境管理體系認證
  職業健康安全管理體系認證
  職業健康安全管理體系認證
  標準化良好行為企業
  標準化良好行為企業
  安全生產標準化
  安全生產標準化
  高新技術企業
  高新技術企業
  V?n hóa c?t l?i
  COMPANY CULTURE
  使命
  使命
  防火于未燃    依愛保平安
  愿景
  愿景
  成為中國最好的消防企業
  成為受人尊敬的一流企業
  核心價值觀
  核心價值觀
  誠實守信    以人為本
  科學發展    和諧共贏
  Tr? l?i
  eifire@eifire.com
  +86 400-0552-119
  Liên h?+86 400-0552-119
  Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
  波多野结衣被公司上司老板,香港三日本三级少妇三级99,A级毛片无码免费真人久久,大胸吃奶三级在线观看,日韩放荡少妇无码视频